Bookmark and Share    

 

Skoda Tour ’19

22-09-2018 08:05
Det er lykkedes kort før bladet skul-
le i trykken, at få lidt flere informati-
oner omkring næste års træf.
Vi har bl.a. spurgt om muligheden
for at campere. Hertil svarer arran-
gørerne, at der er plads nok, så det
forventer de, der vil være mulighed
for. Prisen kendes dog ikke endnu.
Der er også mulighed for at tage fx
en hund med.
Men ellers vil træffet markere 160-
året for Škoda’s grundlæggelse.
Træffet finder sted på området,
som hedder Dorovanský Dvůr ved
byen Dorava - ca. 25 minutters kør-
sel nordøst for Plzeň. Mellem træf-
fets hjemsted og Plzeň vil der køre
veteranbusser.
Blandt udflugterne er det traditio -
nelle Škoda Tour Rally, der vil læg-
ge vejen forbi det, som Plzeň også
er kendt for: Pilsener Urquell.
I 2019 vil man vælge nogle nye ste-
der at besøge. Bl.a. er fabrikken i
Mladá Boleslav ikke en fast del af
programmet, men det er til gen-
gæld besøg hos Skoda i Plzen, hvor
de producerer sporvogne, lokomo-
tiver, tog, trolleybusser og eldrevne
busser.
Den forventede pris for deltagel-
se, overnatning og halvpension er
400 Euro pr. person. Dertil kommer
eventuelle udflugter. Prisen svarer
til ca. 3.000 danske kroner.
Tilmeldingen vil foreligge omkring
jul. Den vil blive oversat til dansk

Kategori: Nyheder

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar