Bookmark and Share    

 

Generalforsamling Škoda Klub Danmark

16-01-2021 09:02
Lørdag d. 20. MARTS 2021 Kl. 14.00
På restaurant Maagen, Næsvej 23 5610 Assens
 
Dagsorden1: Valg af dirigent. Referent og stemmetællere.
2: Formandens beretning.
3: Regnskab for året 2020.
4: Indkomne forslag *).
5: Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6: Valg til bestyrelsen.
På valg:
Kasserer: Linda Hansen
Bestyrelsesmedlem: Søren Thomsen, Karen Marie Stjerne Smith
Suppleanter: Brian Madsen,
Lars Thomsen, (modtager ikke genvalg).
Bilagskontrollant: Ina Hansen
Bilagskontrollantsuppleant: Tina Dam Larsen
7: Eventuelt.
*) Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stemmeberettigede er kun de medlemmer der har betalt kontingent for året
2021 – senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
 
Som sædvanlig er klubben vært ved lidt mad før generalforsamlingen.
Spisningen starter kl. 12.00 på Restaurant Maagen. Dette kræver tilmelding til
kassereren – Linda Hansen senest d. 8. feb. 2020.
Mobil: 2618 0419
E-mail: LLhheh@gmail.com
Tilmelding er bindende.kontingent for 2021 – 275,00 kr.
BANKOVERFØRELSE Reg. Nr. 1551 konto nr. 7539754 (husk at skrive jeres
navn på indbetalingen)
 

Kategori: Nyheder

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar